0966.012.999

Hút bể phốt giá rẻ chỉ ✔️ 59.000/m3 - BH Trọn đời

Điều khoản dịch vụ

Đối tác, khách hàng cần đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Môi trường thoát nước Hoàng Cường.

1. Giới thiệu khái niệm


Mẫu yêu cầu dịch vụ: Là mẫu tiêu chuẩn do công ty lập ra được khách hàng hoàn tất xác định các dịch vụ sẽ được công ty cung cấp, cùng bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến việc thực hiện dịch vụ theo các điều khoản thỏa thuận. 

Thiết bị của công ty: Là bất kỳ loại máy móc, thiết bị hoặc tiện ích nào của Công ty TNHH Môi trường thoát nước Hoàng Cường được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc cung cấp Dịch vụ. 

Khách hàng: Là cá nhân, công ty, tổ chức, hiệp hội, đơn vị ủy thác, hoặc cơ quan nhà nước hay cơ quan có thẩm quyền sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Môi trường thoát nước Hoàng Cường và được xác định trong Mẫu yêu cầu dịch vụ của công ty đang áp dụng hoặc trong văn bản chỉ thị đã thỏa thuận.  

Hoá chất chuyên dụng: Là các loại hoá chất được công ty sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

Nghiệm thu: Là quá trình khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi công ty đã hoàn thành công việc.

2. Các điều khoản chung


2.1. Báo giá và quy trình

Trước khi ký kết hợp đồng, Công ty TNHH Môi trường thoát nước Hoàng Cường sẽ tiến hành gửi bảng giá dịch vụ chi tiết và quy trình làm việc cụ thể đến khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý với bảng giá và quy trình làm việc, hai Bên sẽ tiến tới bước ký kết hợp đồng dịch vụ.

2.2. Ký hợp đồng dịch vụ

Dựa trên sự thống nhất và đồng thuận giữa Công ty TNHH Môi trường thoát nước Hoàng Cường và khách hàng, hai Bên sẽ ký hợp đồng dịch vụ làm căn cứ cho việc cung cấp dịch vụ, tiến độ bàn giao và thanh toán sau này. Trên hợp đồng có ghi rõ thông tin của đơn vị cung cấp dịch vụ và người/đơn vị sử dụng dịch vụ, loại hình dịch vụ, giá dịch vụ và thời gian bắt đầu cũng như nghiệm thu công việc.

2.3. Nghiệm thu

Dựa trên hợp đồng dịch vụ đã ký kết, hai bên tiến hành nghiệm thu với các tiêu chí và thỏa thuận trước đó. Quá trình nghiệm thu chỉ hoàn tất sau khi đã có sự nhất trí của cả hai Bên.

2.4. Thanh toán

Tuỳ từng loại dịch vụ, khách hàng có thể sẽ phải thanh toán trước 30% khi ký hợp đồng dịch vụ và 70% còn lại sau khi nghiệm thu. Tuy nhiên phần lớn khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ chi phí sau khi công ty đã hoàn tất và nghiệm thu công trình. Mọi chứng từ, hoá đơn thanh toán đều phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.5. Bảo hành

Sau khi nghiệm thu và thanh toán thành công, khách hàng sẽ được nhận phiếu bảo hành. Thời gian bảo hành sẽ tuỳ từng loại dịch vụ và được ghi rõ trên phiếu bảo hành. Mọi vấn đề phát sinh trong thời gian bảo hành sẽ được Công ty TNHH Môi trường thoát nước Hoàng Cường giải đáp và hỗ trợ đúng theo cam kết.

Hotline: 0966012999

Hút bể phốt Hoàng Cường - Gọi là có - Đến là sạch!

gotop
zalo chat zalo chat